Maand: januari 2019

januari 27, 2019 w.schenk

Er kan weer gespeeld worden. Let zelf goed op of er gladheid is als je speelt, na dooi kunnen de uitloopvlakken glad zijn.

januari 24, 2019 w.schenk

Geacht lid van TC Rozenburg Zoals ieder jaar kunt u zich al vanaf de nieuwjaarsreceptie inschrijven voor de bardiensten voor het nieuwe seizoen, dat start in april. Met deze email willen we u erop wijzen dat u nog niet de drie bardiensten heeft ingepland om aan uw verplichting voor het seizoen 2019-2020 te voldoen. Het…

januari 14, 2019 w.schenk

Geachte leden, Ingevolge artikel 11, lid 3, van onze statuten moet in de maand januari de jaarvergadering worden gehouden.   Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering in ons clubgebouw op:  maandag 28 Januari 2019, aanvang 20.00 uur. De agenda luidt als volgt: Opening Ingekomen stukken Bestuursmededelingen. Financieёlverslag van het bestuur…