TC Rozenburg op weg naar veilig sportklimaat

september 7, 2017 w.schenk

23 augustus 2017
Kan bij jouw club iedereen op een verantwoorden manier sporten? Hebben alle leden de mogelijkheid zichzelf te zijn en krijgen ze de kans zich te ontwikkelen? Heeft de vereniging maatregelen getroffen om grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie en/of misbruik, te voorkomen? Niet alleen hechten steeds meer sportverenigingen zelf grote waarde aan een veilig sportklimaat, steeds vaker laten ook ouders van jeugdleden hun clubkeuze hiervan afhangen.
Hulp
Een veilig sportklimaat is niet één-twee-drie geregeld. Het vergt best wel even wat inspanningen. Het hanteren van Verklaringen Omtrent het Gedrag voor alle vrijwilligers die met jeugdleden werken is een goede stap op weg naar een veilig sportklimaat. Wist je dat dit kosteloos is te regelen via de Regeling Gratis VOG. Flink wat Rotterdamse verenigingen met een jeugdafdeling kregen dit jaar te horen dat ze zijn toegelaten tot de regeling.
Wil jouw club dat ook? Rotterdam Sportsupport helpt je graag bij dit alles. Maak hiervoor binnenkort gebruik van de kansen die Rotterdam Sportsupport biedt. Jouw vereniging kan zich aanmelden voor twee nuttige trainingen, waarmee wordt aangetoond dat de club werk maakt van preventief beleid. De eerste draait om bijscholing voor vertrouwenscontactpersonen van Rotterdamse sportclubs. De training begint op maandag 4 september. Verder is er de Instapcursus veilig sportklimaat. Deze gaat van start op maandag 16 oktober.
Ambitieuze club
Tennisclub Rozenburg, waar ongeveer zeventig jeugdleden actief zijn, is een voorbeeld van een vereniging met ambities op dit vlak. Het bestuur wil een veilig sportklimaat realiseren en in aanmerking komen voor de Regeling Gratis VOG. Johan van Nieuwenhuijzen is bij TC Rozenburg de voorzitter van de jeugdcommissie. Hij bezocht in het voorjaar de Instapcursus veilig sportklimaat van Rotterdam Sportsupport.
Overal
‘Binnen onze vereniging is nog nooit een jeugdlid slachtoffer geworden van een vervelend, onveilig incident’, zegt hij. ‘Ik ging dan ook naar de instapcursus met de gedachte dat aandacht voor een veilig sportklimaat eigenlijk niet relevant was voor ons. Maar tijdens de avond werden mij de ogen geopend. De bezoekers hoorden bijvoorbeeld over de landelijke cijfers van seksuele intimidatie en seksueel geweld bij sportverenigingen. Dan besef je: het kan overal voorkomen. De tijden zijn veranderd, je kunt niet voor honderd procent uitsluiten dat jouw vereniging gevrijwaard blijft van grensoverschrijdend gedrag.’ 
Aan de slag
Hij vervolgt: ‘Mijn aanvankelijke scepsis verdween dan ook . Direct na afloop van de eerste cursusavond heb ik bestuursleden gebeld: hier moeten we iets mee. Waarom zou je je kop in het zand steken in plaats van aan de slag te gaan en daarmee ieders veiligheid te waarborgen?’ Vergeet ook niet: als bestuur ben je wettelijk aansprakelijk voor wat er gebeurt met je (jeugd)leden.’
Concreet
TC Rozenburg staat aan het begin. Een huisarts, die lid is van de vereniging, heeft zich bereid verklaard de komende periode vertrouwenscontactpersoon binnen de club te zijn. En samen met bestuursleden en met ouders van jeugdleden voert Van Nieuwenhuijzen binnenkort gesprekken over de concrete betekenis van een veilig sportklimaat bij de club.
Hij legt uit: ‘In een aantal opzichten is een tennisvereniging anders dan bijvoorbeeld een voetbalclub. Wij hebben niet veel vrijwilligers voor allerlei jeugdteams, maar slechts één tennisleraar voor alle jeugdleden. De meeste jeugdleden douchen ook niet op de club. Dit soort clubkenmerken bepaalt mede hoe wij invulling gaan geven aan een veilig sportklimaat en welke regels worden opgesteld en onder meer op de website worden geplaatst. Zomaar een gedachtegang: gaan we met elkaar afspreken drie keer op de deur te kloppen voordat je een kleedkamer binnengaat?’
Rotterdam Sportsupport ondersteunt verenigingen die aan de slag willen met een veilig sportklimaat. Lees hier meer over de ondersteuning en wat een veilig sportklimaat is.