Categorie: Nieuws

januari 14, 2019 w.schenk

Geachte leden, Ingevolge artikel 11, lid 3, van onze statuten moet in de maand januari de jaarvergadering worden gehouden.   Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering in ons clubgebouw op:  maandag 28 Januari 2019, aanvang 20.00 uur. De agenda luidt als volgt: Opening Ingekomen stukken Bestuursmededelingen. Financieёlverslag van het bestuur…

september 7, 2017 w.schenk

23 augustus 2017 Kan bij jouw club iedereen op een verantwoorden manier sporten? Hebben alle leden de mogelijkheid zichzelf te zijn en krijgen ze de kans zich te ontwikkelen? Heeft de vereniging maatregelen getroffen om grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie en/of misbruik, te voorkomen? Niet alleen hechten steeds meer sportverenigingen zelf grote waarde aan een…