5 weken schooltennis op ons park – tijdelijk 2 banen gereserveerd.

januari 30, 2020 w.schenk

Beste Leden,

Tijdens de ALV (Algemene Ledenvergadering) van maandag 27 januari jl heb ik al aangegeven dat de mogelijkheid werd bekeken om gedurende 5 weken tennislessen te verzorgen voor 2 Rozenburgse basisscholen.

Aanleiding van dit gesprek was de situatie die is ontstaan voor de beide basisscholen.

De leerkracht lichamelijke oefening is vanaf  komende week met zwangerschapsverlof. Pogingen om een leerkracht met voldoende bevoegdheid binnen te krijgen zijn niet gelukt. Wel verwacht men dat op niet al te lange termijn de positie alsnog ingevuld zal worden.

Met enkele bestuursleden hebben wij afgelopen week gesproken met de beide directeuren van de basisscholen en de directie van de tennisschool.

Vandaag is zowel bij de tennisschool al bij het bestuur van de basisscholen groen licht gegeven om gedurende 5 weken de gymlessen in de vorm van tennislessen te laten verzorgen door een tennisleraar van ‘’At Vantage Tennis Academy’’

Concreet houd dit  het volgende in:

‘’At Vantage Tennis Academy’’ zal op kosten van de basisscholen ‘’de Regenboog’’ en ‘’de Rank’’, de tennislessen verzorgen gedurende 5 weken op de het tennispark van TC Rozenburg.


Start

Start is op 3 februari. De periode zal eindigen op 16 maart (m.u.v. de vakantie 24 feb t/m 28 februari)  

Dagen tijden en tennisleraar
Maandag:          8:30 tot 12:00 uur (Arthur)
Dinsdag             8:30 tot 12:00 uur (Arthur)
Vrijdag:             8:30 tot 12:00 uur (Raymond)  

Slecht weer
Bij slecht zal gebruik gemaakt worden van de gymzaal (beschikbaar gesteld door basisscholen)   

Materiaal
‘’At Vantage Tennis Academy’’ zal het materiaal verzorgen (ballen rackets etc). 
Van de kant van TC Rozenburg zijn geen verdere voorzieningen noodzakelijk.  

Welke banen zijn in gebruik

Tijdens bovengenoemde tijden zullen de banen 1 en 2 gereserveerd zijn voor deze doelgroep.  

Waarom doet TC Rozenburg hier aan mee en bieden wij onze banen aan. Zoals ook tijdens de ALV aan de orde is gekomen, loopt het aantal leden binnen de vereniging drastisch terug.
Wij willen daarom diverse mogelijkheden bekijken om het ledenaantal weer te laten groeien. Wij zien bovenstaande als een uitermate unieke gelegenheid om per week, zo rond de 300 kinderen te verwelkomen. (in groepjes van 25 per lesuur)
Wij hopen dan ook dat na 5 lessen de kinderen enthousiast gaan worden en wij na deze periode nieuwe leden kunnen inschrijven. Het voordeel is dat deze periode van schooltennis, bijna perfect aansluit bij een nieuwe periode waar iedereen zich kan opgeven voor de inmiddels bekende actie ‘’ maak kennis met tennis’’  

Ik hoop jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Ik bedank jullie voor jullie begrip dat het best drukker kan zijn dan gewend op de genoemde tijdstippen  

Met sportieve groet,

Namens het bestuur:  

Jan van Os
Voorzitter