CONVOCATIE LEDENVERGADERING – Benoeming commissies

oktober 6, 2018 w.schenk

Geachte leden,

Voor de jaarlijkse benoeming van de verschillende commissies binnen onze vereniging dient voor 1 november een ledenvergadering gehouden te worden.

Het bestuur nodigt u daarom uit tot het bijwonen van een dergelijke vergadering in het clubgebouw op:

MAANDAG  29 OKTOBER 2018  OM 20.00 UUR.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Bestuursmededelingen.

4. Vrijgekomen functies.

5. Benoeming commissies.

6. Commissieleden.

7. Betalings mogelijkheden kantine.

8. Camera procedure.

9. Subsidie Jeugd

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

De commissies worden via publicatie in het clubgebouw bekend gemaakt.

Ton Leenderts

Voorzitter TCRozenburg.