Overlijdensbericht Teun Doorduin

juni 6, 2023 w.schenk

Met grote droefheid delen wij het overlijden mee van ons gewaardeerde lid, Teun Doorduin. Teun heeft vele jaren lang een onschatbare bijdrage geleverd aan onze tennisvereniging. Hij was lid van verschillende commissies en vervulde de laatste jaren met trots de rol van voorzitter van de parkcommissie.

Teun was een toegewijd en betrokken lid, wiens inzet en nauwkeurigheid altijd werden gewaardeerd. Als voorzitter van de parkcommissie zorgde hij ervoor dat ons tennispark in optimale conditie bleef.

We zullen Teun herinneren als een gewaardeerd lid en een betrokken gemeenschapslid. Zijn inzet en toewijding zullen gemist worden.

Namens het bestuur en alle leden van onze tennisvereniging, willen wij onze oprechte deelneming betuigen aan de familie en vrienden van Teun. Moge zij kracht putten uit de mooie herinneringen die zij aan hem bewaren.

Met diep respect,

Jan van Os
Voorzitter